استراژی بازگشت مشتری
استارتاپ ها

۸ استراتژی تضمینی بازگشت مشتری

چه چیزی از جذب یک مشتری جدید بهتر است؟ جذب دو مشتری جدید؟ نه، بازگرداندن مشتری از همه بهتر است.

تست کرونا برای پرواز آزمایشگاه کیوان
استارتاپ ها

تست کرونا برای پرواز آزمایشگاه کیوان

با شیوع ویروس کووید ۱۹ در جهان و محدودیت‌های مسافرتی اعمال شده، شرکت‌های هواپیمایی با وضع پروتکل‌های بهداشتی و الزام