کلاس آنلاین کنکور
فرهنگ و هنر

کنکور کرونایی چه شکلیه؟!؟​

تو این شرایط کرونایی چطوری برای کنکور آماده بشیم؟ در حالیکه از ترس کرونا نمیتونیم تو کلاسای کنکور شرکت کنیم ؟!! راه حلشو تو ادامه مطلب میتونید پیدا کنید.